Sunny

Sắc màu của bé

6

09/2019
Card image cap
Giờ học Thể chất "Bật tách khép chân qua 7 vòng"

...

Chi tiết

6

09/2019
Card image cap
Giờ học tạo hình "Làm lồng đèn trung thu" của các bé lớp NT 1

...

Chi tiết

4

09/2019
Card image cap
Giờ học Tạo hình "Tạo hình theo ý thích" của các bé lớp chồi

...

Chi tiết

4

09/2019
Card image cap
Giờ học tạo hình "Làm lòng đèn trung thu" của các bé lớp mầm

...

Chi tiết

4

09/2019
Card image cap
Giờ học thể chất "Bò chui qua cổng" của các bé lớp NT2

...

Chi tiết

7

03/2019
Card image cap
Giờ thể dục sáng của bé

...

Chi tiết

7

03/2019
Card image cap
Nhà trẻ 19-24 tháng - chương trình học của bé tháng 01/2019 (Tuần 1+2)

...

Chi tiết

7

01/2019
Card image cap
Giờ học - Lớp lá

...

Chi tiết

7

01/2019
Card image cap
Bé chơi với nước - Lớp lá

...

Chi tiết