Sunny

Sắc màu của bé

7

01/2019
Card image cap
Giờ học - Lớp lá

...

Chi tiết

7

01/2019
Card image cap
Bé chơi với nước - Lớp lá

...

Chi tiết

4

01/2019
Card image cap
Kết hợp với trạm y tế phường Kám sức khỏe cho các bé.

...

Chi tiết

4

01/2019
Card image cap
Bé chơi với nước (Hồ bơi di động) - Lớp NT2

...

Chi tiết

0

12/2018
Card image cap
HÌNH CÁC BÉ ĐI THAM QUAN DOANH TRẠI BỘ ĐỘI

...

Chi tiết

1

11/2018
Card image cap
Hình Thi bé tài năng tháng 10/2018 chủ đề "Cô tài năng duyên dáng -Bé thông minh khỏe đẹp"

...

Chi tiết

4

10/2018
Card image cap
Lớp lá - Giờ học

Đề tài vận động theo nhạc -  Bài hát " cho con!!"Đề tài vận động cơ bản " Bật tách khép chân qua 7 ô "...

Chi tiết

4

10/2018
Card image cap
Lớp chồi - Giờ học

                                   ...

Chi tiết

3

10/2018
Card image cap
Lớp mầm - Giờ học

                                   ...

Chi tiết