Sunny

Sắc màu của bé

7

03/2019
Card image cap
Giờ thể dục sáng của bé

...

Chi tiết

7

03/2019
Card image cap
Nhà trẻ 19-24 tháng - chương trình học của bé tháng 01/2019 (Tuần 1+2)

...

Chi tiết

7

01/2019
Card image cap
Giờ học - Lớp lá

...

Chi tiết

7

01/2019
Card image cap
Bé chơi với nước - Lớp lá

...

Chi tiết

4

01/2019
Card image cap
Bé chơi với nước (Hồ bơi di động) - Lớp NT2

...

Chi tiết

4

10/2018
Card image cap
Lớp lá - Giờ học

Đề tài vận động theo nhạc -  Bài hát " cho con!!"Đề tài vận động cơ bản " Bật tách khép chân qua 7 ô "...

Chi tiết

4

10/2018
Card image cap
Lớp chồi - Giờ học

                                   ...

Chi tiết

3

10/2018
Card image cap
Lớp mầm - Giờ học

                                   ...

Chi tiết

3

10/2018
Card image cap
Nhà trẻ 1( 25 - 36 tháng).Hoạt động giờ học

...

Chi tiết