Sunny

Chương trình học của bé

4

12/2018
Card image cap
Lớp chồi - Chương trình học tháng 12/2018 (Tuần 1+2)

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 12 Chủ đề: “ Con vật đáng yêu của gia đình ". ( Từ ngày 03/11-07/12/2018). ...

Chi tiết

3

12/2018
Card image cap
Nhà trẻ 25-36 tháng - chương trình học của bé tháng 12/2018 (tuần 1+2)

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 12 NĂM 2018  03/12/2018 đến 07/12/2018 NỘI DUNG THỨ 2 3...

Chi tiết

3

12/2018
Card image cap
Nhà trẻ 19-24 tháng - chương trình học của bé tháng 12/2018 (tuần 1+2)

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG  12 NĂM 2018 Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018 NỘI DUNG THỨ 2...

Chi tiết

9

11/2018
Card image cap
Lớp lá - Chương trình học của bé tháng 11/2018 (Tuần 3+4)

KKẾ HOẠCH TUẦN  3 (22-26/10) CHỦ ĐỀ : TRANG PHỤC CỦA BÉ           &nb...

Chi tiết

9

11/2018
Card image cap
Lớp chồi - Chương trình học tháng 11/2018 (Tuần 3+4)

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 11. Chủ đề: “ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11". ( Từ ngày 12/11-1...

Chi tiết

9

11/2018
Card image cap
Lớp mầm - Chương trình học của bé tháng 11/2018 (Tuần 3+4

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 11 NĂM 201819-23/11/2018Chủ đề: CÔ GIÁO CỦA EM  NỘI DUNG T...

Chi tiết

9

11/2018
Card image cap
Nhà trẻ 25-36 tháng - chương trình học của bé tháng 11/2018 (tuần 3+4)

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 11 NĂM 2018 19/11/2018 đến 23/11/2018   NỘI DUNG THỨ 2 ...

Chi tiết

9

11/2018
Card image cap
Nhà trẻ 19-24 tháng - chương trình học của bé tháng 11/2018 (tuần 3+4)

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG  11 NĂM 2018 Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018 NỘI DUNG ...

Chi tiết

7

11/2018
Card image cap
Lớp lá - Chương trình học của bé tháng 11/2018 (Tuần 1+2)

CHỦ ĐỀ :NHU CẦU GIA ĐÌNHThời gian thực hiện : (Từ ngày 29/10 – 02 / 11 / 2018)  Thứ Nội ...

Chi tiết