Sunny

Chương trình học của bé

7

01/2019
Card image cap
Lớp lá - Chương trình học của bé tháng 01/2019 (Tuần 4)

KẾ HOẠCH TUẦN  4 CHỦ ĐỀ : CÁCH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY Thời gian thực hiện : (Từ ngày 21 /1 –...

Chi tiết

7

01/2019
Card image cap
Lớp lá - Chương trình học của bé tháng 01/2019 (Tuần 3)

KẾ HOẠCH TUẦN  3 CHỦ ĐỀ : PHÂN LOẠI RAU, CỦ,QUẢ                                 Thời gian thực hiện : (T...

Chi tiết

7

01/2019
Card image cap
Lớp Chồi - Chương trình học tháng 01/2019 ( Tuần 4)

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 1 Chủ đề: “ Mùa xuân đến rồi". ( Từ ngày 21/1-25/1/2019).  Hoạt ...

Chi tiết

7

01/2019
Card image cap
Lớp Chồi - Chương trình học tháng 01/2019 ( Tuần 3)

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 1 Chủ đề: “ Một số món ăn ngày Tết ". ( Từ ngày 14/1-18/1/2019).    Hoạt  ...

Chi tiết

7

01/2019
Card image cap
Lớp mầm - Chương trình học của bé tháng 01/2019(Tuần 3+4)

KẾ HOẠCH TUẦN 3 (14.1.2019 – 18.1.2019) CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOÀI HOA NỘI DUNG  Thứ 2 ...

Chi tiết

7

01/2019
Card image cap
Nhà trẻ 25-36 tháng - chương trình học của bé tháng 01/2019(tuần 3+4)

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 1 NĂM 2019 14/1/2019 đến 18/1/2019 NỘI DUNG THỨ 2 14/1 ...

Chi tiết

7

01/2019
Card image cap
Nhà trẻ 19-24 tháng - chương trình học của bé tháng 01/2019 (Tuần 3+4)

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG  01 NĂM 2018 Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019 NỘI DUNG ...

Chi tiết

5

01/2019
Card image cap
Lớp mầm - Chương trình học của bé tháng 01/2019(Tuần 1+2)

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 1 (2.1.2019 – 4.1.2019) CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC NỘI DUNG  ...

Chi tiết

5

01/2019
Card image cap
Lớp lá - Chương trình học của bé tháng 01/2019 (Tuần 2)

KẾ HOẠCH TUẦN  2 CHỦ ĐỀ : CÁC LOẠI RAU                                 Thời gian thực hiện ...

Chi tiết