Sunny

Chương trình học của bé

3

03/2019
Card image cap
Lớp Chồi - Chương trình học tháng 3/2019 (tuàn 2)

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 03 Chủ đề: “ PTGT đường sắt". ( Từ ngày 11/03-15/03/2019).  Hoạt&nbs...

Chi tiết

1

03/2019
Card image cap
Lớp Chồi - Chương trình học tháng 03/2019 ( Tuần 1)

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 03 Chủ đề: “ PTGT đường bộ". ( Từ ngày 04/03-08/03/2019).  Hoạt&nbs...

Chi tiết

1

03/2019
Card image cap
Lớp Lá - Chương trình học tháng 3/2019 (tuần 2)

KẾ HOẠCH TUẦN  2 CHỦ ĐỀ : TÀU LỬA,MÁY BAY Thời gian thực hiện : (Từ ngày 11/3 – 15/ 3 / 2019) ...

Chi tiết

6

03/2019
Card image cap
Lớp Lá - Chương trình học tháng 3/2019 (tuần 1)

KẾ HOẠCH TUẦN  1CHỦ ĐỀ : XE ĐẠP ,XE MÁY,XE Ô TÔ                                Thời gian thực hiện : (...

Chi tiết

6

03/2019
Card image cap
Lớp Mầm - Chương trình học tháng 03/2019 ( Tuần 1+2 )

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 3 (04/03/2019 – 08/03/2019) CHỦ ĐỀ: NGÀY 8/3 Nội dung ...

Chi tiết

6

03/2019
Card image cap
Nhà trẻ 25-36 tháng - chương trình học của bé tháng 03/2019(tuần 1+2)

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 3 NĂM 2019 04/3/2019 đến 8/3/2019 NỘI DUNG THỨ 2 4/3 ...

Chi tiết

6

03/2019
Card image cap
Nhà trẻ 19-24 tháng - chương trình học của bé tháng 03/2019 (Tuần 1+2)

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG  03 NĂM 2019 Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/03/2019 NỘI DUNG ...

Chi tiết

6

03/2019
Card image cap
Lớp Lá - Chương trình học tháng 02/2019 ( Tuần 4))

 KẾ HOẠCH TUẦN  4 CHỦ ĐỀ : MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN Thời gian thực hiện : (Từ&nb...

Chi tiết

6

03/2019
Card image cap
Lớp Lá - Chương trình học tháng 02/2019 ( Tuần 2+3))

KẾ HOẠCH TUẦN  2 Chủ đề: Động vật sống trong rừng Thời gian thực hiện: 11/2- 15/2/ 2019 ...

Chi tiết