Sunny

Chương trình học của bé

5

04/2019
Card image cap
Lớp Lá - Chương trình học tháng 4/2019 (Tuần 4)

KẾ HOẠCH TUẦN  4 CHỦ ĐỀ :CHUẨN BỊ 1 SỐ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP CỦA LỚP 1 Thời gian thực hiện : ...

Chi tiết

5

04/2019
Card image cap
Lớp Lá - Chương trình học tháng 4/2019 (Tuần 3)

KẾ HOẠCH TUẦN  3 CHỦ ĐỀ : NẮNG Thời gian thực hiện : (Từ ngày 16/04/2019- 19/04/2019)  &n...

Chi tiết

7

04/2019
Card image cap
Lớp Chồi - Chương trình học tháng 4/2019 (tuần 4)

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 4 Chủ đề: 'Lễ hội 30/4 và 1/5" ( Từ ngày 22/04-26/04/2019). &nbs...

Chi tiết

7

04/2019
Card image cap
Lớp Chồi - Chương trình học tháng 4/2019 (tuần 3)

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 4 Chủ đề: 'Các nguồn nước" ( Từ ngày 15/04-19/04/2019).  ...

Chi tiết

7

04/2019
Card image cap
Lớp mầm - Chương trình học của bé tháng 4/2019 (tuần 3+4)

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 4 (15/04//2019 – 19/04/2019) CHỦ ĐỀ: TRANG PHỤC MÙA HÈ VÀ MÙA ĐÔNG ...

Chi tiết

7

04/2019
Card image cap
Nhà trẻ 25-36 tháng - chương trình học của bé tháng 4/2019 (tuần 3+4)

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG4NĂM 2019 15/4/2019 đến19/4/2019 NỘI DUNG THỨ 2 15/4 THỨ...

Chi tiết

7

04/2019
Card image cap
Nhà trẻ 19-24 tháng - chương trình học của bé tháng 4/2019 (tuần 3+4)

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG  04 NĂM 2019 Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 19/04/2019 NỘI DUNG ...

Chi tiết

2

04/2019
Card image cap
Lớp Lá - Chương trình học tháng 4/2019 (tuần 2)

KẾ HOẠCH TUẦN  2 CHỦ ĐỀ : MƯA Thời gian thực hiện : (Từ 08/4–12/ 4 /2019)   ...

Chi tiết

3

04/2019
Card image cap
Lớp Lá - Chương trình học tháng 4/2019 (tuần 1)

CHỦ ĐỀ : NƯỚC  Thời gian thực hiện : (Từ ngày 01/04/  –05 /4 / 2019) NỘI  ...

Chi tiết