Sunny

CÂN NẶNG THÁNG 10 CỦA CÁC BÉ LỚP NHÀ TRẺ 25 - 36 THÁNG

THEO DÕI SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁC BÉ LỚP 25-36 THÁNG
STT HỌ VÀ TÊN THÁNG 9 THÁNG 10
CN(KG) CC(CM) TT CN(KG) CC(CM) TT
1 LÊ BẢO AN 13.6 89 BT 13.8    
2 TỪ THÙY DƯƠNG 12.9 84 BT 12.6    
3 NGUYỄN T. HOÀNG DUY 13 87 BT 12.6    
5 THẠCH N. HOÀNG LONG 16.5 87 BÉO PHÌ 17.3    
6 BÙI LÊ MI LAN 11.1 91 GẦY CÒM 11.1    
7 TRỊNH MINH NHẬT 11.6 85 BT      
8 NGUYỄN T. MINH NHẬT 15 90 BT 15    
9 NGUYỄN PHƯỚC  QUANG 12.1 89 BT 12.6    
10 CAO VĂN QUANG 12.9 87 BT 12.8 87  
11 LƯƠNG NGỌC QUYÊN 12.9 88 BT 13.3    
12 NGUYỄN NGỌC THẠCH 12.9 89 BT 13.3    
13 HUỲNH TRẦN BẢO TRÂM 16.1 91 THỪA CÂN 16.9    
14 NGÔ NGỌC TUYẾT ANH 11.6 86 BT 11.4    
15 PHẠM THẢO NGUYÊN       9.5