Sunny

CÂN NẶNG THÁNG 11 CỦA CÁC BÉ LỚP NHÀ TRẺ 19 - 24 THÁNG

STT HỌ VÀ TÊN THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12
CN(KG) CC(CM) TT CN(KG) CC(CM) TT CN(KG) CC(CM) TT
1 ĐOÀN NGỌC MINH KHUÊ 8.8 75   8.9 76 THẤP CÒI ĐỘ 1      
2 ĐINH PHÚC LÂM 13.3 90   13.5 90        
3 LÊ KHÁNH LINH 10.4 81   10.8 82        
4 TRẦN NGỌC AN NHIÊN 9.1 7.6   9.5 76 THẤP CÒI ĐỘ 1      
5 HÀ MINH QUÂN 11.4 84   11.5 85        
6 LÊ BẢO AN 10.6 83   10.7 83        
7 ĐỖ PHÚC AN 8 73   8.6 74        
8 LÊ MỘC QUẾ  ANH 8.8 70   9 72        
9 NGUYỄN PHẠM NGUYÊN KHANG 9.3 71   9.5 72        
  VŨ MINH  NHÂN 13.6     13.7 87