Sunny

Nhà trẻ 1( 25 - 36 tháng).Hoạt động giờ học

Đề tài : Nhận biết phân biệt "Quả cam, Quả chuối !"