Sunny

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra trong trường học.

                      UBND QUẬN THỦ ĐỨC                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TRƯỜNG MẦM NON TUỔI NGỌC                                                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                         Số: 06/KH-MNTN                                                             Hiệp Bình Phước, ngày 02 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường

hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra trong trường học.

 


        Căn cứ công văn số 36/GDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường

hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra trong trường học

Nhằm chủ động trong các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Trường mầm non Tuổi Ngọc xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra trong trường học như sau:

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nâng cao kiến thức về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra trong trường học.

        - Nhằm chủ động phòng chống tốt dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona (nCoV) gây ra.

        - Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại trường, tránh bùng phát thành ổ dịch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Ra thông báo cho học sinh nghỉ học suốt tuần (từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020).

2. Trong thời gian học sinh nghỉ học, nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại đơn vị, trong đó đặc biệt quan tâm đến các nội dung như:

-  Thành lập ban chỉ đạo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra và có sự phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên.

- Tổ chức tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng tránh ngay trong ngày đi làm lại sau nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (ngày 03/02/2020).

- Thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo từ các cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh.

- Thông tin, tuyên truyền đến với cha mẹ học sinh về kế hoạch phòng chống dịch bệnh của nhà trường, những vấn đề cơ bản về bệnh dịch, những điều cha mẹ học sinh cần quan tâm chuẩn bị cho con em khi đi học trở lại, việc phối hợp với nhà trường khi xử lý những trường hợp học sinh có những biểu hiện về bệnh viêm đường hô hấp như sốt, ho, khó thở vv..cũng như những vấn đề khác có liên quan.

- Tiếp tục thực hiện công tác khử trùng, tẩy khuẩn, tổng vệ sinh môi trường, lớp học, chỗ ngủ; trang bị thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang vv…chuẩn bị các phương án theo phương châm “5 tại chỗ” để vận dụng khi học sinh vào học trở lại.

- Tiếp tục triển khai các nội dung theo văn bản số 62/GDĐT-VP ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo; tổ chức tập huấn cho học sinh các kỹ năng phòng, chống dịch dệnh, tự chăm sóc sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

- Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục chủ động liên hệ với cha mẹ học sinh để nắm tình hình sức khỏe học sinh trong những ngày nghỉ, đặc biệt là những học sinh sức khỏe chưa ổn định./.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Ban Giám hiệu Ra thông báo cho học sinh nghỉ học suốt tuần (từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020) dán trước cổng trường, đồng thời chỉ đạo Giáo viên các lớp liên hệ thông báo trực tiếp đến từng Phụ huynh của lớp mình.

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra trong trường học và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường.

- Tổ chức truyền thông trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, phụ huynh và học sinh cảu nhà trường về tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng tránh trong các ngày cho bé nghỉ ở nhà và ngay trong ngày đầu đón trẻ trở lại trường; Thông qua các buổi truyền thông trực tiếp đối với cán bộ, giáo viên công nhân viên và học sinh, gián tiếp qua trang group zalo đến phụ huynh.

- Liên hệ Trạm Y tế phường lãnh ClominB về tiến hành tổng vệ sinh khử khuẩn trong toàn nhà trường.

        - Xây dựng bảng Phân công lịch trực và vệ sinh khử khuẩn hàng ngày bằng dung dịch Zaven trong suốt thời gian trẻ nghỉ học nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh được tốt hơn.

        - Trang bị thiết bị đo thân nhiệt cho các lớp, khẩu trang dự phòng để vận dụng khi học sinh trở lại trường.

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp chủ động liên hệ với cha mẹ học sinh để nắm tình hình sức khỏe học sinh trong những ngày nghỉ, đặc biệt là những học sinh sức khỏe chưa ổn định./.

        - Gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo khi có yêu cầu.

         Trên đây là kế hoạch Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra trong trường học của trường mầm non Tuổi Ngọc, đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

          PHỤ TRÁCH Y TẾ                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                         

               (Đã ký)                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                                    

                     Lê Thị Xuyến                                               Danh Ngọc Tú

         Nơi nhận:                        

          - BGH (b/c)

          - CBGVCNV(t/h).

          - Lưu: VT