Sunny

Chương trình học của bé (Nhà trẻ ) năm học 2020-2021

5

04/2021
Card image cap
Kế hoạch tuần 27 ( Nhà trẻ 25-36th)

KẾ HOẠCH TUẦN 27  (Từ 05/4/2021 đến 09/4/2021) Nội dung Thứ 2 Thứ 3 ...

Chi tiết

5

04/2021
Card image cap
Kế hoạch tuần 27 ( Nhà trẻ 19-24th)

KẾ HOẠCH TUẦN 27 Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 09/04/2021 NỘI DUNG THỨ 2   ...

Chi tiết

5

04/2021
Card image cap
Kế hoạch tuần 26 ( Nhà trẻ 19-24th)

KẾ HOẠCH TUẦN 26( Từ 29/03/2021 đến 02/04/2021) NỘI DUNG THỨ 2   THỨ...

Chi tiết

5

04/2021
Card image cap
Kế hoạch tuần 24 ( Nhà trẻ 19-24th)

KẾ HOẠCH TUẦN 24 (Từ 15/3/2021 đến 19/3/2021) NỘI DUNG THỨ 2   THỨ ...

Chi tiết

5

04/2021
Card image cap
Kế hoạch tuần 23 ( Nhà trẻ 19-24th)

KẾ HOẠCH TUẦN 23 (Từ 08/3/2021 đến 12/3/2021) NỘI DUNG THỨ 2   THỨ...

Chi tiết

5

04/2021
Card image cap
Kế hoạch tuần 22 ( Nhà trẻ 19-24th)

KẾ HOẠCH TUẦN 22 (Từ 01/3/2021 đến 05/3/2021) NỘI DUNG THỨ 2   THỨ...

Chi tiết

0

03/2021
Card image cap
Kế hoạch tuần 26 ( Nhà trẻ 25-36th)

KẾ HOẠCH TUẦN 26  (Từ 29/3/2021 đến 02/4/2021) Nội dung Thứ 2 Thứ 3 ...

Chi tiết

0

03/2021
Card image cap
Kế hoạch tuần 25 ( Nhà trẻ 25-36th)

KẾ HOẠCH TUẦN 25  (Từ 22/3/2021 đến 26/3/2021)   Nội dung Thứ 2 ...

Chi tiết

6

03/2021
Card image cap
Kế hoạch tuần 24 ( Nhà trẻ 25-36th)

KẾ HOẠCH TUẦN 24  (Từ 15/3/2021 đến 19/3/2021) Nội dung Thứ 2 Thứ 3 ...

Chi tiết