Sunny

Công tác phòng chống dịch bệnh

1

07/2020
Card image cap
Phương án Phòng chống dịch bệnh viêm đường ho hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra trong trường học

            UBND QUẬN THỦ ĐỨC                 ...

Chi tiết

1

07/2020
Card image cap
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra trong trường học.

                      UBND QUẬN THỦ ĐỨC       ...

Chi tiết

1

07/2020
Card image cap
Kế hoạch phóng chống dịch bệnh viêm đường ho hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra trong trường học

            UBND QUẬN THỦ ĐỨC                 ...

Chi tiết