Sunny

CÂN NẶNG THÁNG 11 CỦA CÁC BÉ LỚP LÁ

STT HỌ VÀ TÊN THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12
CN(KG) CC(CM) TT CN(KG) CC(CM) TT CN(KG) CM(CM) TT
1 NGUYỄN HÀ LÂM ANH 23.4     23.5          
2 BÙI MINH ĐĂNG 21.2     20.5          
3 HÀ NGUYỄN NGỌC  DUNG 23.8     23.9          
4 TRƯƠNG PHẠM ÁNH DƯƠNG 21.3     20.8          
5 CAO VŨ NGÂN  16.6     16.6          
6 BÙI PHAN NGỌC BẢO HÂN 19.2     19.6          
7 HUỲNH TUỆ HÂN 23.9     23.8          
8 NGUYỄN ĐỖ PHƯƠNG HÂN 25.8     26.6          
9 PHAN XUÂN HOÀNG 17.2     17.1          
10 NGUYỄN ANH  KHÔI 20.4     20          
11 HÀN HOÀNG  LAM 21.1     24.1          
12 NGUYỄN THẢO LINH 21     21.1          
13 TRẦN TRƯỜNG  LƯU 17.1     17.2          
14 NGUYỄN ANH  MINH 17.2     16.8          
15 NGUYỄN TRƯƠNG THIÊN NAM 26.7     26.9          
16 PHẠM  ĐĂNG NAM 19     19.1          
17 ĐẬU HÀ  NGÂN 23.7     23.8          
18 MAI THÁI NGUYÊN 21.6     21.8          
19 HUỲNH HOÀNG QUÂN 26.3     26.6          
20 HUỲNH MINH QUỐC 29.6     29.6          
21 BÙI THIÊN SƠN 22.7     23          
22 TRƯƠNG ANH THƯ 16.3     16.2          
23 NGÔ HỒNG ĐOAN TRANG 18     17.6          
24 LÊ MINH  TRÍ 23.6     23.6          
25 NGUYỄN BÙI MINH TRIẾT 24.1     24.1          
26 LÊ HOÀNG BẢO  TRÚC 16.9     16.5          
27 NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 23.6     23.5          
28 PHAN THỊ KIM  HIỀN 28.9     28.3          
29 TRẦN PHẠM YÊN  NHI 18.9     20          
3 NGUYỄN HỮU  KHANG 20.6     20.8