Sunny

CÂN NẶNG THÁNG 11 CỦA CÁC BÉ LỚP CHỒI

STT HỌ VÀ TÊN THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12
CN(KG) CC(CM) TT CN(KG) CC(CM) TT CN(KG) CC(CM) TT
1 DIỆP TÚ  ANH 17.2     17.2          
2 LÊ PHẠM TRÂM ANH 18.4     18          
3 DƯƠNG QUỲNH ANH 13.8     13.9          
4 TRẦN GIA BẢO                  
5 NGUYỄN MINH  CHÂU 21.2                
6 PHẠM NHỮ HẢI ĐĂNG 18.8     20          
7 PHẠM VIỆT  ĐỨC 18     17.5          
8 NGUYỄN TRUNG HẢI 21.9     21.7          
9 LÊ N.KHÁNH HÂN 25     24.2          
10 LÊ ĐÀO NGỌC HÂN 23.6     24.5          
11 TRẦN GIA HUY 24.2     24.1          
12 PHẠM QUANG  KHẢI 20     20.2          
13 ĐÀO NGUYÊN KIM  KHÁNH 17.1     16.8          
14 NGUYỄN DUY NAM  KHÁNH 20     20.3          
15 DƯƠNG HOÀNG NGÂN 18.7     18.7          
16 NGUYỄN XUÂN PHÁT 25.5     25.6          
17 PHAN HỒ MINH PHÚC 31     29.6          
18 VŨ MAI PHƯƠNG 16.6     16.1          
19 NGUYỄN MINH QUÂN 16.8     17          
20 NGUYỄN TRỌNG QUỐC 17.3     17.5          
21 ĐỖ TUỆ TÂM 20     20          
22 MAI HOÀI  THƯƠNG 25     25          
23 TRẦN THỪA  TRÍ 21.5     21.6          
24 NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG 14.3     13.9          
25 ĐỖ ĐAN UYÊN 15                
26 PHẠM HIẾU VINH 17.9     17.9          
27 NGUYỄN THỊ TUYẾT VY 14.5     13.7          
28 CÙ THỊ NGỌC VY 21.5     21          
29 LÊ VÕ HẠNH  XUÂN 21.7     21.5          
30 ĐÀO THỊ HẢI YẾN 18.2     18.8          
31 LÊ NGUYỄN MAI NHI 21.3     21.8