Sunny

Danh sách trẻ có ngày sinh nhât trong tháng 12

DANH SÁCH TRẺ CÓ NGÀY SINH NHẬT

 TRONG  THÁNG 12/2018 

STT

HỌ VÀ TÊN BÉ

LỚP

Ngày tổ chức - Địa điểm

1

Hà Minh Quân

NT 19-24th

     

Dự kiến tổ chức kết hợp Noen (Ngày 24/12/2018)

2

Phạm Thảo Nguyên

NT 25-36th

3

Diệp Minh Đăng

Mầm

4

Nguyễn Thị Tuyết Vy

Chồi

5

Đậu Hà Ngân

6

Huỳnh Tuệ Hân

7

Nguyễn Ngọc Đoan Trang