Sunny

Các bé đi tham doanh trại bộ đội nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 năm học 2017-2018

Tổ chức cho các bé đi tham quan doanh trại bộ đội nhân ngày thành lập Quân đôi nhân dân Việt Nam 22-12 , nhằm giúp cho các bé biết về công việc hằng ngày của các chú bộ đội, thăm nơi ăn, chốn ở của các chú.

Giúp cho các bé biết về ý nghĩa , truyền thống cách mạng hào hùng của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến , bảo vệ và xây dựng đất nước.