Sunny

Danh sách trẻ có ngày sinh nhật trong tháng 10/2018

 

DANH SÁCH TRẺ CÓ NGÀY SINH NHẬT

 TRONG  THÁNG 10/2018 

 

STT

TÊN BÉ

LỚP

Ngày tổ chức - Địa điểm

1

Nguyễn Danh Tú Viên

Dự kiến sáng ngày 20/10/2018

Tại sân trường MN Tuổi Ngọc

2

Nguyễn Mạnh Tường


3

Trần Gia Huy

Chồi


4

Phạm Hiếu Vinh

Chồi


5

Châu Tuệ Mẫn

Mầm


6

Nguyễn Tấn phúc

Mầm


7

Lê Bảo An

NT2


8

Đinh Phúc Lâm

NT2

 

Tổng cộng 8 bé.