Sunny

Kế hoạch thi bé tài năng - tháng 10/2018


 

KẾ HOẠCH

Thi Bé tài năng tháng 10

Đề tài : “Cô tài năng duyên dáng- Bé thông minh khỏe đẹp”

 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

        – Tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm để củng cố những kiến thức về dinh dưỡng; giáo dục ý thức tự chăm sóc, rèn luyện, bảo vệ sức khỏe;

 – Giáo dục trẻ kỹ năng hợp tác phối hợp trong các hoạt động tập thể và thái độ yêu lao động;

 – Thông qua kết quả Hội thi đánh giá công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ về kỹ năng sống tại các lớp Nhà trẻ, mẫu giáo; có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và rèn kỹ năng sống cho trẻ trong thời gian tiếp theo.

 – Trẻ tham gia Hội thi với tinh thần tự nguyện, vui vẻ, hào hứng, không bị áp lực.

 II. NỘI DUNG – HÌNH THỨC THI

        Nội dung thi : Gồm 03 phần

        1. Màn chào hỏi: Thời gian tối đa 05 phút

  Hình thức thi : Thi tập thể ( Từng đội 1 thi) : Tổng điểm 10.

  Giáo viên và trẻ cùng thể hiện màn chào hỏi, giới thiệu về các thành viên trong đội dự thi với các hình thức (hát, múa, kịch, thơ, hò, vè,tiểu phẩm…) trong thời gian tối đa 05 phút.

       2. Kiến thức : Thời gian 05 phút

   - Phần thi Kiến thức của cô và trẻ có nội dung liên quan đến các kỹ năng xử lý tình huống sư phạm của giáo viên,  kiến thức về VSATTP, biết phân biệt hành vi đúng - sai trong ăn uống. 

     Hình thức thi : Tập thể cô và trẻ (trả lời câu hỏi dành cho đội mình) : Tổng điểm 10

   - Từng đội lần lượt ra sân khấu trả lời 05 câu hỏi (2đ/câu hỏi trả lời đúng) liên quan các kỹ năng xử lý tình huống sư phạm của giáo viên, kiến thức về VSATTP, biết phân biệt hành vi đúng - sai trong ăn uống (các đội được rút thăm lựa chọn gói câu hỏi), người dẫn chương trình đọc lần lượt từng câu hỏi, sau mỗi câu hỏi các thành viên trong đội hội ý để cử đại diện trả lời. Nếu chưa có đáp án có thể bỏ qua để nghe câu hỏi khác , nếu còn thời gian Ban tổ chức sẽ đọc lại câu hỏi đó.

          3. Tài năng – chung sức : Thời gian 7 phút

          Nội dung thi : Cắm hoa

   Hình thức thi : Tập thể cô và trẻ  : Tổng điểm 15

          Trẻ vượt qua các chướng ngại vật : Đi trên cầu, vượt qua hàng rào thép gai lấy hoa về cho cô giáo cắm.

   - Các tính điểm :

        + Hoàn thành : 5đ

        + Thuyết trình : 5đ

        + Hình thức : 5đ

   – Ban tổ chức chuẩn bị tất cả những nguyên vật liệu cần thiết cho cuộc thi ,các đội dự thi tự lựa chọn nguyên vật liệu, dụng cụ cho phù hợp với phần thi của đội mình;

   - Trẻ lớp NT đi lấy nguyên vật liệu theo sự hướng dẫn của cô giáo (mỗi lần đi chỉ 1 bạn), các bạn còn lại phụ cô cắm hoa, trong vòng 7  phút bình hoa( giỏ hoa )phải được trưng bày trên bàn;

   – Các đội lần lượt thuyết trình, giới thiệu sản phẩm của đội mình trong thời gian 1 phút/ đội.

   III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HỘI THI :

   1. Đối tượng:

   – Giáo viên và trẻ các lớp NT1+2 và các lớp mẫu giáo tại trường Mầm non Tuổi Ngọc.

          2. Số lượng mỗi đội tham gia Hội thi :

    – Giáo viên: 01 người;

    – Học sinh: 05 bé xuất sắc được lựa chọn qua vòng sơ khảo.

    IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM :

    1.Thời gian dự kiến:

     Ngày 30/10/2018;

       2. Địa điểm: Tại sân trường.

       Trên đây là kế hoạch tổ chức thi bé tài năng tháng 10 với đề tài “Cô tài năng duyên dáng- Bé thông minh khỏe đẹp” của trường mầm non Tuổi Ngọc, đề nghị các bộ phận có liên quan nghiên cứu để chuẩn bị để hội thi diễn ra thành công tốt đẹp./.

    

                                                                                                        HIỆU TRƯỜNG

                                                                                                                (Đã ký)
                                                                                                                                                Danh ngọc Tú