Sunny

Danh sách bé có ngày sinh nhật trong tháng 5/2019


DANH SÁCH TRẺ CÓ NGÀY SINH NHẬT TRONG THÁNG 05/2019
STT TÊN BÉ LỚP Ngày sinh Ngày tổ chức Ghi chú
1 Lê Cát Nhã Phương NT2 16/5/2017 18/05/2019  
2 Từ Thùy Dương NT1 8/5/2016
3 Lương Ngọc Quyên NT1 25/5/2016
4 Nguyễn Đức Trí Mầm 29/5/2015
5 Vũ Nguyễn Ngọc Ân Mầm 10/5/2015
6 Nguyễn Thuận An Mầm 31/5/2015
7 Nguyễn Trung Hải Chồi 24/5/2014
8 Lê Nguyễn Khánh Hân chồi 12/5/2014
9 Phạm Việt Đức Chồi 17/5/2014
10 Nguyễn Minh Châu Chồi 16/5/2014