Sunny

Nhà trẻ 19-24 tháng - chương trình học của bé tháng 4/2019 (tuần 3+4)

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG  04 NĂM 2019

Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 19/04/2019

NỘI DUNG

THỨ 2

(15/04) 

THỨ 3

(16/04)

THỨ 4

(17/04)

THỨ 5

(18/04)

THỨ 6

(19/04)

Đón trẻ

+ TDS

- Trò chuyện với trẻ

-Tập thể dục buổi sáng theo lời bài hát “trời nắng trời mưa”.

Hoạt động học

Thể dục :

Bò, trườn tới đích

LQVH
Thơ: nước

HĐVĐV

Xếp nhà

NBPB

Một số con vật sống ở dới nước

Âm nhạc

NH : cá vàng bơi

Hoạt động ngoài trời

-  QSXH : Quan sát phòng của bác bảo vệ
- TCVĐ : Chạy theo bóng

- TCDG : Lôn cầu vồng

- Chơi tự do : Đồ chơi có sẵn ngoài trời

Hoạt động vui chơi

- HĐVĐV :Các khối xốp, lắp ghép, cây , hoa…

- TCTTV :Búp bê, chén, muỗng, khăn tắm…

- NBTN :Tranh các loại vật sống ở dưới nớc
- Âm nhạc : Các loại dụng cụ âm nhạc

Vệ sinh – Ăn – Ngủ

trưa

- Tập cho bé không đi lại nơi có thức ăn rơi vãi

- Tập bé tự xúc ăn.

- Tự lấy gối và về đúng vị trí giường ngủ của mình.

Hoạt động chiều

- Ôn bài thơ, bài hát đã học

-Chơi tự  do, nghe nhạc nhẹ nhàng.


Trả trẻ

- Tập bé tự chào cô và ba mẹ khi ra về

- Thu dọn đồ chơi trước khi ra về

- Trao đổi với PH về sức khỏe trong ngày của trẻ.

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG  04 NĂM 2019

Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 26/04/2019

NỘI DUNG

THỨ 2

(22/04)

 

THỨ 3

(23/04)

THỨ 4

(24/04)

THỨ 5

(25/04)

THỨ 6

(26/04)

Đón trẻ

+ TDS

- Trò chuyện với trẻ

-Tập thể dục buổi sáng theo lời bài hát “trời nắng trời mưa”.

Hoạt động học

Thể dục :

Ném bóng vào rổ

LQVH
Thơ: nắng

HĐVĐV

Xâu các con vật

KNS

Nhận biết những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần

Âm nhạc

VĐTN : hạt mưa và me bé

Hoạt động ngoài trời

-  QSXH : Quan sát hồ bơi
- TCVĐ : Đá bóng.

- TCDG : Kéo cưa lừa xẻ

- Chơi tự do : Đồ chơi có sẵn ngoài trời

Hoạt động vui chơi

- HĐVĐV :Các khối xốp, lắp ghép, cây , hoa…

- TCTTV :Búp bê, chén, muỗng, khăn tắm…

- NBTN :Tranh các con vật
- Âm nhạc : Các loại dụng cụ âm nhạc

Vệ sinh – Ăn – Ngủ

trưa

- Tập cho bé ngồi vào bàn ăn ngay ngắn

- Tập bé tự xúc ăn.

- Tự lấy gối và về đúng vị trí giường ngủ của mình.

Hoạt động chiều

- Ôn bài thơ, bài hát đã học

-Chơi tự  do, nghe nhạc nhẹ nhàng.